top of page

 

krok po kroku jak uzyskać Kartę Wędkarską

1) Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolniona jest młodzież do lat 14 oraz cudzoziemcy przebywający w Polsce czasowo. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania   w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawionej do opieki (która ma kartę wędkarską              i aktualne opłaty na dany rok kalendarzowy).

2) Aby uzyskać Kartę Wędkarską należy udać się do Koła PZW na terenie swojego powiatu (wykaz Kół na naszej stronie – w zakładce KOŁA PZW SZCZECIN) w celu ustalenia terminu przeprowadzenia Egzaminu na Kartę Wędkarską.

 

 

KOSZT EGZAMINU na KARTĘ WĘDKARSKĄ :

– Dorośli – 36,90 zł
– Emeryci i renciści – 18,45 zł
– Młodzież od 16-24 lat – 18,45 zł
– Kobiety i młodzież do 16 lat – bezpłatnie

1) Egzamin na Kartę Wędkarską obejmuje znajomość przepisów określonych w Ustawie      o rybactwie śródlądowym oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi          w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

2) Po zdaniu egzaminu w Kole uzyska się zaświadczenie o zdanym egzaminie, z którym należy udać się do Urzędu Miejskiego, bądź Starostwa Powiatowego (w zależności od miejsca zameldowania) po odbiór karty wędkarskiej (wymagane jest jedno aktualne zdjęcie, bez pieczęci).Karta wydawana jest na miejscu – koszt odbioru w zależności od cennika Urzędu, Starostwa – około 10/15 zł.

  1. WYMIANA kart wędkarskich, wydawanie duplikatów w przypadku zagubienia, odbywa się również w Urzędzie Miejskim, bądź Starostwie Powiatowym w zależności od miejsca zameldowania.

WAŻNE:

Warto wiedzieć, iż samo posiadanie karty wędkarskiej i legitymacji członkowskiej nie uprawnia do wędkowania na wodach PZW,  konieczne jest wniesienie opłat za wędkowanie na dany rok kalendarzowy.

Opłaty PZW są ważne jedynie na
ROK KALENDARZOWY (01.01. – 31.12. b.r.)

CREATED BY SEKU- STUDIO

bottom of page