top of page
patrole z Policją.jpg

Przy kole PZW nr. 41 w Pyrzycach została powołana do życia Społeczna Straż Rybacka której siedziba znajduje się również w miejscowości Pyrzyce.

 

Społeczna Straż Rybacka realizuje patrole w rejonach łowisk które przynależne są do Koła "Wędkarz" w Pyrzycach.

 

W skład Społecznej Straży Rybackiej wchodzi kilkunastu Strażników gdzie na ich czele stoi Komendant Społecznej Straży Rybackiej Damian Błażejewski.

 

Podczas przeprowadzanych patroli Strażnicy dokonują kontroli wędkarzy pod  kątem posiadania wymaganych dokumentów podczas amatorskiego połowu ryb jak i również sposobu przestrzegania samego regulaminu amatorskiego połowu ryb.

 

Strażnicy pilnują oraz doglądają stanu wód pod kątem zastawionych nielegalnych sieci oraz kłusowników.

Podczas patroli Społecznej Straży Rybackiej wędkarze oraz inne osoby przebywające w rejonie wody informowane są o przestrzeganiu przepisów prawa, regulaminów, w okresie letnim warunków bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

nocna zmiana.jpg

Patrole Społecznej Straży Rybackiej realizowane są we współpracą z Policją, w tym wypadku Komendą Powiatową Policji w Pyrzycach, Państwową Strażą Rybacką w Szczecinie, Strażą Miejską w Pyrzycach oraz innymi organizacjami i instytucjami państwowymi.

Służby Społecznych Strażników Rybackich wraz z Policją jest to już niemal codzienność. Strażnicy Społeczni w razie napotkania nieprawidłowości niezgodnych z regulaminem Amatorskiego połowu ryb lub ujawnionych w czasie służby wykroczeń sporządzają niezbędną dokumentację która z kolei trafia do jednostek Państwowej Straży Rybackiej a następnie na podstawie zebranej dokumentacji przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające mające na celu ukaranie MKK lub sporządzeniem wniosku o ukaranie do Sądu.  

W momencie ujawnienia przestępstwa Strażnicy niezwłocznie informują Państwową Straż Rybacką oraz Policję.     

UWAGA !!!

  • Podczas wędkowania przestrzegać należy ustawy o rybactwie śródlądowym, a w przypadku łowienia ryb na wodach administrowanych przez PZW dodatkowo postanowień zawartych w Regulaminie amatorskiego połowu ryb PZW. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie wymiarów i okresów ochronnych poszczególnych gatunków ryb oraz limitów dziennych, dozwolonych miejsc i metod połowu.

  • Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych przepisów uprawnieni są: Państwowa Straż Rybacka, Społeczna Straż Rybacka PZW, Policja, Straż Ochrony Mienia PZW, Państwowa Straż Łowiecka, Straż Leśna, Straż Parków Narodowych i Krajobrazowych.

Jeśli jesteś świadkiem zastawiania sieci przez kłusowników, lub widzisz naocznie osoby które popełniają wykroczenia nad wodą lub nieprzestrzegają regulaminu Amatorskiego połowy ryb, niezwłocznie o tym fakcie poinformuj Społeczną Straż Rybacką lub Policję !!!

logo państwowa Straż Rybacka w Szczecini
logo.jpg
logo policja-pyrzyce.png

CREATED BY SEKU- STUDIO

bottom of page