top of page

 

Ubezpieczenia wędkarzy

 

Okręg PZW Szczecin zawarł umowę z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Szczecinie dotyczące ubezpieczenia wędkarzy od nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczeniu podlegają wszyscy członkowie Okręgu PZW w Szczecinie opłacający aktualną składkę członkowska.


Podstawą stwierdzenia ubezpieczenia jest legitymacja członkowska PZW z aktualnymi opłatami.

 

Ubezpieczenie obejmuje wypadki podczas indywidualnego wędkowania oraz uczestnictwa w imprezach i zawodach wędkarskich.

CREATED BY SEKU- STUDIO

bottom of page